Rajesh Kumar Mallik

Janakpurdham Branch, Janakpurdham, Dhanusha

9844053400

rajesh.mallik@multipurposefinance.com

Shashi Shekhar Mishra

Rajbiraj Branch, Rajbiraj, Saptari

9842600047

shashi.mishra@multipurposefinance.com

Ashok Kumar Yadav

Gaushala Branch, Gaushala, Mahottari

9854024806

ashok.yadav@multipurposefinance.com

Ajit Kumar Jha

Kalyanpur Branch, Khadak, Saptari

9854024808

ajit.jha@multipurposefinance.com

Sujeet Raj Pandey

Manara Branch, Manara, Mahottari

9854060508

sujeet.pandey@multipurposefinance.com

Nirman Kafle

Ramgopalpur Branch, Ramgopalpur, Mahottari

9854060507

nirman.kafle@multipurposefinance.com